2016

Rok založenia

38

Zrealizovaných projektov

8

Dokončených projektov tento rok

3836

Ušetrených MWh energie

Technické zariadenia budov

Proma Energy - Technické zariadenia budov

Ponúkame komplexné služby v oblasti vzduchotechniky, zdravotechniky, klimatizačnej a vykurovacej techniky a inžinierskych sietí. Spoločnosť PROMA ENERGY, s.r.o. pre Vás zabezpečí:

  • ODBORNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO
  • NÁVRH A PRÍPRAVU UCELENÉHO KONCEPTU RIEŠENÍ ZAMERANÉHO NA EKONOMICKÚ A ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ A SPĹŇAJÚCE AKTUÁLNE TECHNICKÉ, HYGIENICKÉ A ESTETICKÉ KRITÉRIÁ
  • VYPRACOVANIE VŠETKÝCH STUPŇOV PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
  • DODÁVKU A MONTÁŽ ZARIADENÍ V SÚLADE S INVESTOROM SCHVÁLENÝM HARMONOGRAMOM PRÁC
  • VYKONANIE SKÚŠOK, NASTAVENIE A UVEDENIE ZARIADENÍ DO PREVÁDZKY A ZAŠKOLENIE OBSLUHY

Ponúkame komplexné služby, riešenia na profesionálnej úrovni a skúsenosti v oblasti priemyslu ale aj realizácie občianskych, komerčných a rezidenčných projektov. Zaručujeme nekompromisnú kvalitu a predovšetkým dlhodobú životnosť a prevádzkovú udržateľnosť.

Elektroinštalácie

Proma Energy - Elektroinštalácie

Spoločnosť PROMA ENERGY, s.r.o. zabezpečuje projekciu a montáž NN a VN prípojok do 22 kV, káblové vzdušné linky, zemných vedení NN a VN, trafostaníc, rozvodní NN a VN, vnútorné a vonkajšie elektro inštalácie pre priemyselné haly a administratívne budovy, revízie elektro zariadení.

Energetické služby

Proma Energy - Energetické služby

Spracovanie zákonného alebo účelového energetického auditu, návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť, ktorý obsahuje najmä:

  • ANALÝZU EXISTUJÚCEHO STAVU
  • NÁVRH OPATRENÍ
  • PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIU OPATRENÍ, INŠTALÁCIU PROJEKTU A SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU,
  • FINANCOVANIE
  • VYHODNOTENIE A PREUKAZOVANIE DOSAHOVANIA GARANTOVANÝCH ÚSPOR

Poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie pre prijímateľa podpornej a garantovanej energetickej služby, vzdelávanie a školenie zamestnancov prijímateľa o energetickej služby o zlepšovaní energetickej efektívnosti, optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy vo vlastníctve prijímateľa podpornej energetickej služby, termovízia, energetický manažment pre prijímateľa podpornej energetickej služby okrem zavedeného systému energetického manažérstva, alebo rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu.

Energetické zariadenia

Proma Energy - Energetické zariadenia

Pre našich zákazníkov ponúkame projektovanie, dodávku a montáž energetických zariadení. Ide hlavne o kogeneračné jednotky na výrobu tepla a elektriny (KVET), fotovoltické elektrárne, zariadenia na výrobu tepla vo forme pary alebo horúcej vody alebo priemyselného chladu. V súčasnosti zabezpečujeme tiež prevádzku a správu takýchto zariadení.

Kontakt

OK
Táto stránka používa pre svoje správne fungovanie a personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním stránky s tým súhlasíte. Ďalšie informácie Cookie Info Script