2016

Rok založenia

38

Zrealizovaných projektov

8

Dokončených projektov tento rok

3836

Ušetrených MWh energie

PROFIL - VÍZIA

Účelom a cieľom založenia spoločnosti PROMA ENERGY s.r.o. je osobitne, podnikateľsky a odborne pôsobiť v oblastiach , ktoré sú výhradne orientované na energetiku budov, ich technické a technologické vybavenie a energetickú efektívnosť.

Našim zákazníkom ponúkame projektovanie, dodávku a montáž energetických zariadení a elektroinštalácií a komplexné služby v oblasti vzduchotechniky, zdravotechniky, klimatizačnej a vykurovacej techniky a inžinierskych sietí.

V oblasti energetiky sa PROMA ENERGY orientuje na nasledovné oblasti:

  • energetická efektívnosť budov – audity, konzultácie a realizácia opatrení v zmysle záverov auditu
  • projektovanie, dodávky a montáž v energetických zariadení v rámci projektovania priemyselných parkov a priemyselných budov
  • projektovanie, dodávky a montáž v technológie rámci zvyšovania energetickej efektívnosti výroby, distribúcie tepla a elektriny (KVET)
  • projekty a konzultácie v rámci zvýšenia výroby OZE
  • projekty a konzultácie v rámci skladovania energií
  • návrh financovania jednotlivých projektov prostredníctvom štrukturálnych fondov a iných fondov v rámci EU ako aj komerčných bankových ústavov a vlastných finančných zdrojov
  • návrhy na znižovanie energetickej náročnosti jestvujúcich budov v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy na Slovensku
  • navrhovanie energeticky sebestačných budov v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy na Slovensku a v EU
  • projekty súvisiace z elektro mobilitou.

Náš tím

Predstavujeme vám náš tím profesionálov.

Ing. Richard Savara

V spoločnosti PROMA ENERGY, s.r.o zodpovedá za riadenie projektov v oblasti technických zariadení budov. Spomedzi jeho predošlých povolaní možno spomenúť pôsobenie v spoločnostiach PENTA Real Estate s.r.o. na pozícii Technický Development Manažér a HB Reavis Slovakia, a.s. ako Senior Technický špecialista. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.

Ing. Branislav Urban

V spoločnosti PROMA ENERGY, s.r.o zodpovedá za riadenie projektov v oblasti energeriky. Spomedzi jeho predošlých povolaní možno spomenúť hlavne pôsobenie v spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. v riadiacich funkciách po dobu 15 rokov. Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline v rokoch 1984-1989, v rokoch 1999 až 2001 absolvoval postgraduálne štúdium na fakulte manažmentu Univerzity Komenského.

Martin Kojiš

V spoločnosti PROMA ENERGY, s.r.o zodpovedá za riadenie projektov v oblasti silnoprúdu, bezpečnostných systémov, elektrických požiarnych systémov, riadiacej techniky a elektro inžinierskych sieti. Spomedzi jeho predošlých povolaní možno spomenúť pôsobenie v spoločnostiach HB Reavis Management Spol., s. r. o., kde pôsobil na oddelení Procurementu. V poslednom období ako HQ Professional Specialist Electricity a Category Specialist Electrical Group. Vyštudoval Stredné odborné učilište elektrotechnické.

Kontakt

OK
Táto stránka používa pre svoje správne fungovanie a personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním stránky s tým súhlasíte. Ďalšie informácie Cookie Info Script